Odszkodowanie komunikacyjne


Odszkodowanie komunikacyjne

Warunkiem powstania odpowiedzialności odszkodowawczej za wypadek komunikacyjny jest powstanie szkody.

Szkodę zdefiniować można jako utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia (szkody majątkowe), a także rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała, a nawet śmierć, związane z ruchem pojazdu mechanicznego (szkody osobowe). Poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych mogą być wszyscy uczestnicy ruchu, tj. kierowcy, pasażerowie, rowerzyści i piesi, a uzyskać odszkodowanie można również wtedy, gdy sprawca nie został zidentyfikowany lub uciekł z miejsca zdarzenia. W związku z powyższym, każdy poszkodowany jest uprawniony do żądania odszkodowania za:

Szkody majątkowe obejmujące:

Szkody osobowe obejmujące

Sprawdź, czy należy ci się odszkodowanie

Po rozmowie z naszym ekspertem dostaniesz informacje o tym czy należy Ci się dopłata do odszkodowania.