Odszkodowanie medyczne


Odszkodowanie medyczne

Błąd medyczny  jest zdarzeniem zwykle spowodowanym niewłaściwym działaniem lub lekkomyślnością w działaniu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, a także personelu medycznego powodującym szkodę u pacjenta.

Do powstania takich szkód dochodzi podczas wykonywania czynności medycznych, których skutkiem może być znaczne pogorszenie się stanu pacjenta, a nawet jego śmierć, jak również narażenie pacjenta na dodatkowe cierpienia poprzez błędne rozpoznanie choroby i związane z tym stosowanie błędnej terapii albo źle przeprowadzony zabieg, podczas którego np. dochodzi do uszkodzenia organów wewnętrznych, omyłkowego wycięcia narządu, pozostawienia instrumentów pod operacji w ciele pacjenta, itp.

 

W takich przypadkach, w których wykazane zostanie, że po stronie osób świadczących czynności medyczne, doszło do naruszenia zasad postępowania wymaganych od nich przepisami prawa, poszkodowanemu przysługuje prawo do żądania:

Warto przy tym wiedzieć, że jeśli na skutek błędu medycznego doszło do śmierci pacjenta, o odszkodowanie mogą starać się członkowie jego rodziny.

Sprawdź, czy należy ci się odszkodowanie

Po rozmowie z naszym ekspertem dostaniesz informacje o tym czy należy Ci się dopłata do odszkodowania.