Odszkodowanie rolnicze


Odszkodowanie Rolnicze

Podczas wykonywania prac rolniczych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności często dochodzi do zdarzeń na terenie gospodarstwa rolnego, na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym albo podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

W takim przypadku, osoba poszkodowana w wypadku rolniczym, oprócz odszkodowania z KRUS, może wnioskować o wypłatę odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty na podstawie zawartej polisy NNW, ubezpieczenia na życie, czy z ubezpieczenia OC gospodarstw rolnych.


Zdarza się również, że osoby prowadzące gospodarstwo rolne na skutek suszy, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, czy też przymrozków tracą swoje plony. Do zniszczeń w gospodarstwach rolnych może również dochodzić wskutek tzw. szkód łowieckich z uwagi na rosnącą populację dzikich zwierząt. W takich przypadkach poszkodowany może dochodzić od ubezpieczyciela lub, w przypadku szkód łowieckich, od właściwego podmiotu należnego mu odszkodowania, które pozwoli zrekompensować w pełni poniesioną szkodę, zwłaszcza że w prawie każdym przypadku dochodzi do zaniżania wypłacanego odszkodowania lub nawet odmowy wypłacania jakiegokolwiek odszkodowania.

Sprawdź, czy należy ci się odszkodowanie

Po rozmowie z naszym ekspertem dostaniesz informacje o tym czy należy Ci się dopłata do odszkodowania.