Utrata pracy


Utrata pracy

Każdemu pracownikowi w określonych sytuacjach przysługują świadczenia pieniężne związane z ustaniem stosunku pracy.

Sytuacje te uregulowane w wielu aktach prawnych, przede wszystkim w Kodeksie pracy.

Poniżej zostały wymienione przypadki, w których pracownikowi przysługuje od pracodawcy prawo do żądania określonego świadczenia pieniężnego z tytułu:

Sprawdź, czy należy ci się odszkodowanie

Po rozmowie z naszym ekspertem dostaniesz informacje o tym czy należy Ci się dopłata do odszkodowania.