Wypadki losowe


Wypadki losowe

Często zdarza się, że na skutek śliskiej nawierzchni (np. w sklepie, galerii handlowej i innych obiektach użyteczności publicznej), czy dziury w chodniku (dochodzi do upadku. Konsekwencjami takiego zdarzenia mogą być poważne urazy ciała, czasowa niezdolność do pracy oraz fizyczne i psychiczne cierpienie. Należy pamiętać, że bardzo często, z początku niegroźnie wyglądający upadek, może spowodować poważne obrażenia, szczególnie u ludzi starszych. W takim przypadku osoba poszkodowana może domagać się zwrotu kosztów leczenia, wypłaty odszkodowania za utracony zarobek, czy też zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Innym przykładem sytuacji, w której można żądać odszkodowania jest np. pożar. Jeśli nieruchomość jest ubezpieczona od skutków pożaru, obowiązkiem ubezpieczyciela jest wypłata należnego odszkodowania, które winno umożliwić sfinansowanie wszelkich prac remontowych i zakup nowych, niezbędnych elementów wyposażenia. Często zdarza się jednak, że odszkodowanie za pożar w domu lub mieszkaniu odbiega wysokością od oczekiwań i potrzeb ubezpieczonego, bowiem ubezpieczyciel prawie zawsze zaniża wypłacone odszkodowanie lub odmawia jego wypłacenia, powołując się najczęściej przy tym na:

Często zdarza się jednak, że odszkodowanie za pożar w domu lub mieszkaniu odbiega wysokością od oczekiwań i potrzeb ubezpieczonego, bowiem ubezpieczyciel prawie zawsze zaniża wypłacone odszkodowanie lub odmawia jego wypłacenia, powołując się najczęściej przy tym na:

Do wypadków losowych może również dojść podczas wykonywania pracy, na skutek czego dochodzi do uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. W takim przypadku mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy, jeśli zdarzenie powodujące wypadek miało związek z pracą, a dokładnie nastąpiło podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, ale również czynności na rzecz pracodawcy (nawet bez polecenia). Taki wypadek przy pracy może spotkać każdego i dlatego należy wiedzieć, że oprócz odszkodowania z ZUS-u, które często nie wystarcza na pokrycie podstawowych potrzeb, poszkodowanemu przysługuje prawo domagania się od pracodawcy odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, czy też wypłaty środków umożliwiających zmianę zawodu.

Sprawdź, czy należy ci się odszkodowanie

Po rozmowie z naszym ekspertem dostaniesz informacje o tym czy należy Ci się dopłata do odszkodowania.